Świadczenie zdrowotne – ubezpieczenie zdrowotne na narty, ubezpieczenie turystyczne

Coraz chętniej i częściej przemieszczamy się po całym kontynencie. Szczególnie w okresie letnim, gdzie dodatkowo sprzyja pogoda i dłuższe dni. Niestety często nie bierzemy pod uwagę tego, że podczas odpoczynku mogą nas spotkać nieoczekiwane wydarzenia i wypadki. Nie tylko w okresie zimowym niezbędne jest ubezpieczenie na narty. W okresie letnim również należy pomyśleć o ubezpieczeniu od chorób i wypadków, które sfinansuje ewentualne koszty leczenia w szpitalu w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ważne jest wtedy, aby skorzystać z doświadczonej firmy ubezpieczeniowej, która zapewni odpowiednią obsługę i pomoc w razie nagłego wydarzenia. W postaci usługi takie jak ubezpieczenie turystyczne .

Ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu za granicą

Jedną z godnych zaufania i renomowanych ubezpieczalni jest Colonnade. Która wszystkie istotne świadczenia i w trybie jak najszybszym udziela niezbędnych danych i pomocy w razie pojawienia się wypadku czy problemów ze zdrowiem swoich podopiecznych. W swojej ofercie firma Colonnade ma odpowiednią polisę turystyczną w postaci ubezpieczenia kosztów hospitalizacji za granicą. Collonade gwarantuje pomoc w nieprzewidzianych wydarzeniach(assistance) jak również ubezpieczenia kosztów leczenia na kwotę nawet do 200000 euro. Jest to niezwykle istotne, ponieważ koszty leczenia, hospitalizacji czy udzielenia pomocy medycznej poza granicami Polski są niezwykle duże. Dodatkowo polisa gwarantuję klientowi szybką pomoc prawną i całodobową infolinię, siedem dni w tygodniu przez 365 dni. Polisa zapewnia również pomoc w zaopatrzeniu w potrzebne do przeprowadzenia leczenia lekarstwa i transport osoby chorej do Polski. Polisa gwarantuje również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wydarzeń i pokrycie szkód spowodowanych przez swoich klientów innym osobom. Co jest szczególnie istotne, to fakt, że firma Colonnade obiecuje również potrzebne świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu swojego klienta lub w przypadku jego niespodziewanej śmierci.

Ubezpieczenie dla ludzi przewlekle chorych i latających samolotem

Wielu ludzi coraz częściej wybiera samolot jako swój jedyny środek transportu. Jednak także w trakcie takiej podróży mogą nas spotkać nagłe zdarzenia. Takie jak zaginięcie torby podróżnej, czy kradzież. Firma Collonade w trosce o dobro swoich podróżnych i w ramach polisy zapewni zabezpieczenie walizki od kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia. Również, może się zdarzyć, że planowany lot nie odbędzie się i zostanie przeniesiony na inny termin. A co za tym idzie, klient może ponieść straty finansowe związane z zaplanowanym noclegiem lub konsekwencje związane z niedotarciem na czas do danego miejsca. Jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 6 godzin to ubezpieczenie od Colonnade zagwarantuje adekwatne świadczenie związane z zadośćuczynieniem za odwołany lot. Osoby, które chorują na przewlekłe choroby w ramach świadczenia mogą nabyć dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów opieki medycznej wynikających z nasileniem się problemów zdrowotnych na terenie innego kontynentu. Ze względu na to, że niektóre państwa o wiele bardziej narażone są na ataki terrorystyczne to Colonnade może pokryć koszty opieki medycznej i transport osoby rannej w zamachu do Polski.