Test SANCO

Na początek, trzeba sobie odpowiedzieć czym w ogóle jest test SANCO? To bardzo często wykonywane badanie prenatalne, które potrafi wykazać do siedemnastu zespołów wad wrodzonych płodu. To niezwykle przydatne badanie, które pozwala na odpowiednio wczesnym etapie określić, z czym może zmagać się płód.

Kolejną rzeczą, którą trzeba wyjaśnić jest sposób wykonywania badania. Test SANCO najczęściej zlecany jest kobietom w ciąży do wykonania w sposób podwójny, wykonując USG genetyczne oraz test PAPP-A. Dzięki temu otrzymujemy informację na temat określonego ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu. Zdarza się jednak, że pacjentki trafiają do danej grupy ryzyka bezpodstawnie. Jak większosć badań, także test SANCO nie może być traktowany jako ostateczny i w stu procentach sposób diagnozy. Wskaźnik wykrywalności mutacji chromosomowych określany jest na niemal 100%. Nie oznacza to jednak nieomylności.

Test SANCO – badanie

Test SANCO jest badaniem prenatalnym, do którego wykorzystuje się zawarty w krwi kobiety w ciązy materiał. Pobierana ilość to przeważnie 10 ml krwi z osoczem. To właśnie w tej próbce krwi umieszczony jest materiał genetyczny płodu przeznaczony do badania. Wykorzystywany do badania materiał genetyczny pojawia się w krwi matki już w okolicach dziesiatego tygodnia ciąży. Specjaliści zalecają, aby wykonać test SANCO najpóźniej do dwudziestego czwartego tygodnia ciąży. Zdarza się jednak, że pozytywny wynik uzyskany w zaawansowanej ciąży uniemożliwi wykonanie kolejnych niezbędnych badań inwazyjnych. Do tego dochodzi jednak dość rzadko.

Ważną informacją jest również czas oczekiwania na wyniki badania. Za standard w tej kwestii uchodzi termin do 6 dni. Test SANCO to badanie, którego wyniki nie są określane mianem ostatecznych. Sam test nie wystarczy do finalnego określenia wad genetycznych płodu i w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, należy wykonać odpowiednie badania inwazyjne.

Test SANCO – zalety

Test SANCO jest uznawany w środowisku eksperckim za praktycznie pozbawiony wad rodzaj badań prenatalnych. Wynika to z wielu aspektów. Po pierwsze, jest w stu procentach bezpieczny zarówno dla dziecka, jak i matki. Pobieranie materiału genetycznego płodu znajdującego się w krwi matki jest przeprowadzane w sposób kompletnie nie ingerujący w ciążę. Materiał genetyczny jest izolowany oraz przetrzymywany w należytych warunkach laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii przez specjalistów przy uzyskiwaniu wyników badań, ryzyko poronienia jest praktycznie zerowe. To samo dotyczy infekcji wewnątrzmacicznych oraz uszkodzeń pępowiny lub łożyska. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem podczas wykonywania badania. Drugą główną zaletą testu SANCO jest niezwykle wysoki poziom skuteczności. Jak już wspominaliśmy wyżej, osiąga on niemal 100%. Kobiety w ciąży bliźniaczej mogą zastanawiać się także, czy test SANCO można przeprowadzać również w ich przypadku. Można to zrobić, ale wykrywa on jedynie ryzyko wystąpienia trisomii. Test SANCO może być także przeprowadzony w przypadkach ciąży kobiety będącej biorczynią komórki jajowej, a także kobiety w ciąży będącej efektem zapłodnienia in vitro.